Index

GDX AS

https://www.gdx.no

Orgnr: 812170252

mobil: 994 40 204
webside: www.gdx.no
adresse: Høstbakken 11

id

1464

organisasjonsnummer

812170252

navn

GDX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høstbakken 11"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1793", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1761", "kommunenummer": "3001"}

hjemmeside

www.gdx.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812170252

navn

GDX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høstbakken 11

forradrpostnr

1793

forradrpoststed

TISTEDAL

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8

ppostnr

1761

ppoststed

HALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.520

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

15.06.2013

tlf

tlf_mobil

994 40 204

url

www.gdx.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812170252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2347415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6267061, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 379174}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5887887}}, "journalnr": "2021274292", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812170252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2798407, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 86091}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2712316}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3468654, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3468654}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6267061}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2325859, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13992785}, "driftsresultat": 3058688, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17051473}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -117760, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155488}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 273248}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2940928}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996171914 [navn] => GDX [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-11-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 812170252 [oppstartsdato] => 2010-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8stbakken 11"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1793", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gdx.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1761", "kommunenummer": "3001"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?