Index

GE GRAVESERVICE AS

Orgnr: 922030707

adresse: Myrerveien 164

id

362879

organisasjonsnummer

922030707

navn

GE GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrerveien 164"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030707

navn

GE GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrerveien 164

forradrpostnr

1433

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

19.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030707

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1978309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2044202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 629203}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1414999}}, "journalnr": "2020722905", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030707"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 149332, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 125000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24332}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1894870, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1871917}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22953}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2044202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 626415, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6325827}, "driftsresultat": 817661, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7143488}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7007, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 108}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7115}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 810654}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922052786 [navn] => GE GRAVESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 922030707 [oppstartsdato] => 2018-12-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrerveien 164"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5S", "postnummer": "1433", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?