Index

GEARHEAD EVENTS AS

https://www.listamotorfestival.no

Orgnr: 819233152

mobil: 976 14 710
webside: www.listamotorfestival.no
adresse: Tvarabergkroken 6B

id

18091

organisasjonsnummer

819233152

navn

GEARHEAD EVENTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-21

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvarabergkroken 6B"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4045", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

hjemmeside

www.listamotorfestival.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819233152

navn

GEARHEAD EVENTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvarabergkroken 6B

forradrpostnr

4045

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.07.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

976 14 710

url

www.listamotorfestival.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819233152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2002681, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 64932}}, "journalnr": "2020744998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819233152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60527, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30527}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4405, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -137135, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 136824}, "driftsresultat": -136824, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -311, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 360}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -137135}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919416998 [navn] => GEARHEAD EVENTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819233152 [oppstartsdato] => 2017-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvarabergkroken 6B"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4045", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => www.listamotorfestival.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?