Index

GECO GROUP AS

Orgnr: 919129425

adresse: Kantarellgrenda 11

id

274056

organisasjonsnummer

919129425

navn

GECO GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kantarellgrenda 11"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "KOLSÅS", "postnummer": "1352", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919129425

navn

GECO GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kantarellgrenda 11

forradrpostnr

1352

forradrpoststed

KOLSÅS

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.06.2017

stiftelsesdato

23.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

919129425

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 64418, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1451508, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1451508}}, "journalnr": "2021194933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919129425"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1156610, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1126610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 294898, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 294898}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1451508}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 430478, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1029569}, "driftsresultat": 551564, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1581133}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 270, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 480}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 210}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 551834}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919228954 [navn] => GECO GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919129425 [oppstartsdato] => 2017-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kantarellgrenda 11"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "KOLSu00c5S", "postnummer": "1352", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?