Index

GEILO TAXI AS

Orgnr: 814799042

tlf: 32 09 10 00
mobil: 955 26 000
adresse: Geilovegen 31

id

7087

organisasjonsnummer

814799042

navn

GEILO TAXI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.211", "beskrivelse": "Drift av gods- og transportsentraler"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geilovegen 31"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814799042

navn

GEILO TAXI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Geilovegen 31

forradrpostnr

3580

forradrpoststed

GEILO

forradrkommnr

3044

forradrkommnavn

HOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2015

stiftelsesdato

15.12.2014

tlf

32 09 10 00

tlf_mobil

955 26 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814799042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2538407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 754438, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 410720}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 343718}}, "journalnr": "2021516082", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814799042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 353421, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 303421}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 401017, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 339504}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 61513}}, "sumEgenkapitalGjeld": 754438}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 143964, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2280979}, "driftsresultat": 201983, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2482962}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17448, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17485}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 184535}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914964091 [navn] => GEILO TAXI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.211", "beskrivelse": "Drift av gods- og transportsentraler"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 814799042 [oppstartsdato] => 2015-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Geilovegen 31"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?