Index

GEIR REIERSEN AS

Orgnr: 886380542

adresse: Stasjonsvegen 2

id

68719

organisasjonsnummer

886380542

navn

GEIR REIERSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 2"], "kommune": "LØTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LØTEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886380542

navn

GEIR REIERSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stasjonsvegen 2

forradrpostnr

2340

forradrpoststed

LØTEN

forradrkommnr

3412

forradrkommnavn

LØTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.12.2003

stiftelsesdato

04.12.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886380542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2471303, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5411573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 441185}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4970388}}, "journalnr": "2021442606", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886380542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3427610, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3327610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1983963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1983963}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5411573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 476184, "totalresultat": 476184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8790709}, "driftsresultat": 614904, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9405613}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9345}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1206}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 623043}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973226959 [navn] => YX 7-ELEVEN 7567 LØTEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 886380542 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 2"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8TEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2012-04-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?