Index

GELTON MEDIA AS

Orgnr: 813639572

adresse: Reinena 14

id

4674

organisasjonsnummer

813639572

navn

GELTON MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reinena 14"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813639572

navn

GELTON MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reinena 14

forradrpostnr

5750

forradrpoststed

ODDA

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.034

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.05.2014

stiftelsesdato

14.03.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

813639572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2289943, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 376425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 81525}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 294900}}, "journalnr": "2021322563", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813639572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 251819, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 221819}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 124605, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 124605}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 376425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -50954, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 711163}, "driftsresultat": -50853, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 660310}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 630}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 731}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -50954}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990297525 [navn] => GELTON MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 813639572 [oppstartsdato] => 2005-11-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eitrheimsvegen 139"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reinena 14"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"} [datoEierskifte] => 2018-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?