Index

GELVA AS

Orgnr: 817783872

adresse: Naustdalsvegen 1A

id

14349

organisasjonsnummer

817783872

navn

GELVA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.740", "beskrivelse": "Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Naustdalsvegen 1A"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 343"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6801", "kommunenummer": "4647"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817783872

navn

GELVA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Naustdalsvegen 1A

forradrpostnr

6800

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 343

ppostnr

6801

ppoststed

FØRDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.740

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

07.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817783872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1881212, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1239910, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 148600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1091310}}, "journalnr": "2020624683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817783872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 74450, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 50020}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1165461, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1151998}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13463}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1239910}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -538394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 796997}, "driftsresultat": -689895, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 107102}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 28, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -689867}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917848599 [navn] => GELVA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.740", "beskrivelse": "Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817783872 [oppstartsdato] => 2016-09-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Naustdalsvegen 1A"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 343"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6801", "kommunenummer": "4647"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?