Index

GEST AS

Orgnr: 893610472

adresse: Ringsakervegen 15

id

81695

organisasjonsnummer

893610472

navn

GEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringsakervegen 15"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2383", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893610472

navn

GEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringsakervegen 15

forradrpostnr

2383

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893610472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419597, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5067136, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1389764}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3677372}}, "journalnr": "2021390475", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893610472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 499696, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 99696}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4567440, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1849940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2717500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5067136}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 290663, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12681234}, "driftsresultat": 411050, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13092284}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37479, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2870}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40349}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 373571}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993728500 [navn] => GEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 893610472 [oppstartsdato] => 2009-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringsakervegen 15"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2383", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?