Index

GGM AS

Orgnr: 817764142

adresse: Rosenholmveien 25

id

14309

organisasjonsnummer

817764142

navn

GGM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rosenholmveien 25"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "TROLLÅSEN", "postnummer": "1414", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817764142

navn

GGM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rosenholmveien 25

forradrpostnr

1414

forradrpoststed

TROLLÅSEN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

26.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

817764142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 887966, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 71250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 816716}}, "journalnr": "2020757849", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817764142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 278968, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 248968}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 608998, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 608678}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 320}}, "sumEgenkapitalGjeld": 887966}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 108005, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3243345}, "driftsresultat": 145728, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3389073}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4650, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 365}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5015}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141078}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917834296 [navn] => GGM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 817764142 [oppstartsdato] => 2016-08-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rosenholmveien 25"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "TROLLu00c5SEN", "postnummer": "1414", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?