Index

GIMLE HOLDING AS

Orgnr: 912028348

mobil: 936 32 685
adresse: co / Pål Vincents Pedersen, Magnus Bergs gate 2B

id

105662

organisasjonsnummer

912028348

navn

GIMLE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-10

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["co / Pål Vincents Pedersen", "Magnus Bergs gate 2B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0266", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3262 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0208", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028348

navn

GIMLE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

co / Pål Vincents Pedersen Magnus Bergs gate 2B

forradrpostnr

0266

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3262 Elisenberg

ppostnr

0208

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.201

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

936 32 685

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028348

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2197331, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 680684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 680667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17}}, "journalnr": "2020958293", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028348"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 893076, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31328}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 861748}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -212392, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -212392}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 680684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 357923, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36000}, "driftsresultat": -36000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 357160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 357160}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 321160}}]

Reserver mot visning?