Index

GIMLE INDUSTRIER AS

Orgnr: 877171892

tlf: 23 13 12 00
adresse: Drammensveien 130

id

57902

organisasjonsnummer

877171892

navn

GIMLE INDUSTRIER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 130"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o ABO Regnskapsservice AS", "Holtet 45"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1368", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877171892

navn

GIMLE INDUSTRIER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 130

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o ABO Regnskapsservice AS Holtet 45

ppostnr

1368

ppoststed

STABEKK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.1997

stiftelsesdato

21.01.1997

tlf

23 13 12 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877171892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1893098, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 988633, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 859566}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 129067}}, "journalnr": "2020625427", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877171892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4860855, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4960855}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5849488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2819}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5846669}}, "sumEgenkapitalGjeld": 988633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -171815, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 171170}, "driftsresultat": -171170, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 650}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -171815}}]

Reserver mot visning?