Index

GIMSE EIENDOM MELHUS AS

Orgnr: 812561162

adresse: Munkegata 48

id

2346

organisasjonsnummer

812561162

navn

GIMSE EIENDOM MELHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkegata 48"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o I.K. Lykke Eiendom AS", "Postboks 2431 Torgard"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7005", "kommunenummer": "5001"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812561162

navn

GIMSE EIENDOM MELHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkegata 48

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o I.K. Lykke Eiendom AS Postboks 2431 Torgard

ppostnr

7005

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

16.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812561162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5039233, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2149851}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2889382}}, "journalnr": "2021426378", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812561162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1287285, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1287285}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3751948, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24969}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3726979}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5039233}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2078451, "totalresultat": -2078451, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2543668}, "driftsresultat": -2520468, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -144214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 384}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 144598}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2664681}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993459135 [navn] => GIMSE EIENDOM MELHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-12-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812561162 [oppstartsdato] => 2008-12-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Munkegata 48"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o I.K. Lykke Eiendom AS", "Postboks 2431 Torgard"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7005", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2018-01-01 [naeringskode2] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?