Index

GINGA BYGG AS

Orgnr: 812284932

adresse: Katevågen 8B

id

1724

organisasjonsnummer

812284932

navn

GINGA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Katevågen 8B"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6015", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812284932

navn

GINGA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Katevågen 8B

forradrpostnr

6015

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

31.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812284932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185969, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12155153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6342548}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5812605}}, "journalnr": "2020942280", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812284932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3900699, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3600699}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8254454, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3572602}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4681852}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12155153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1787687, "totalresultat": 1787687, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13207671}, "driftsresultat": 2415162, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15622833}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -102666, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4510}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 107176}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2312496}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912302377 [navn] => GINGA BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812284932 [oppstartsdato] => 2013-07-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Katevu00e5gen 8B"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6015", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?