Index

GINKO AS

Orgnr: 818909802

mobil: 90721830
adresse: Tostrups gate 21C

id

17242

organisasjonsnummer

818909802

navn

GINKO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-18

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tostrups gate 21C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0264", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818909802

navn

GINKO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tostrups gate 21C

forradrpostnr

0264

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.05.2017

stiftelsesdato

15.03.2017

tlf

tlf_mobil

90721830

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818909802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67002, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56655880, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15750}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56640130}}, "journalnr": "2021190463", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818909802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 56655631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29985203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 26670428}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 249, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 249}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56655880}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18725504, "totalresultat": 18725504, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2197094}, "driftsresultat": 18690683, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20887777}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30535, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30585}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18721218}}]

Reserver mot visning?