Index

GJEINE NEWCO AS

Orgnr: 812079042

adresse: c/o JCP AS, Akersbakken 10

id

1254

organisasjonsnummer

812079042

navn

GJEINE NEWCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o JCP AS", "Akersbakken 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0172", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812079042

navn

GJEINE NEWCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o JCP AS Akersbakken 10

forradrpostnr

0172

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

08.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812079042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2559581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5712131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5630031}}, "journalnr": "2021541237", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812079042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 712131, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 198000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 514131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5000000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5000000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5712131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6967671, "totalresultat": 6967671, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48003}, "driftsresultat": -48003, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7015673, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7015764}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6967671}}]

Reserver mot visning?