Index

GJESDAL SPORT MEDIA AS

Orgnr: 922029768

adresse: Lensmann Hiorths allé 10

id

362858

organisasjonsnummer

922029768

navn

GJESDAL SPORT MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-08

naeringskode1

{"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lensmann Hiorths allé 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922029768

navn

GJESDAL SPORT MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lensmann Hiorths allé 10

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.034

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.01.2019

stiftelsesdato

05.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

922029768

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 75698, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34305, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34305}}, "journalnr": "2021208936", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922029768"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26937, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26937}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34305}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34923, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 231579}, "driftsresultat": 34921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 266500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34923}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921943490 [navn] => GJESDAL SPORT MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922029768 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lensmann Hiorths allu00e9 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-12-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?