Index

GK BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 888337032

mobil: 913 35 025
adresse: Bedriftsvegen 35

id

71617

organisasjonsnummer

888337032

navn

GK BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-20

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888337032

navn

GK BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bedriftsvegen 35

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2005

stiftelsesdato

27.05.2005

tlf

tlf_mobil

913 35 025

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888337032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2381181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7034596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7012596}}, "journalnr": "2021323731", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888337032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2917853, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2423189}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 494665}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4116743, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4116743}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7034596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 280030, "totalresultat": 280030, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17480631}, "driftsresultat": 469369, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17950000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -110378, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12182}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 122561}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 358990}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999353371 [navn] => GK BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888337032 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?