Index

GK ELEKTRO LILLEHAMMER AS

https://www.elinstallasjon.com

Orgnr: 877058972

tlf: 61 25 60 50
webside: www.elinstallasjon.com
adresse: Industrigata 31B

id

57722

organisasjonsnummer

877058972

navn

GK ELEKTRO LILLEHAMMER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

37

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 31B"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1199 Skurva"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2605", "kommunenummer": "3405"}

hjemmeside

www.elinstallasjon.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877058972

navn

GK ELEKTRO LILLEHAMMER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrigata 31B

forradrpostnr

2619

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1199 Skurva

ppostnr

2605

ppoststed

LILLEHAMMER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.01.1997

stiftelsesdato

04.12.1996

tlf

61 25 60 50

tlf_mobil

url

www.elinstallasjon.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

37

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877058972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2503093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27338916, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1451250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25887666}}, "journalnr": "2021472437", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877058972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12824885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 861631}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11963254}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14514030, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14140326}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27338916}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1787887, "totalresultat": 1787887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51190242}, "driftsresultat": 2277594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 53467837}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26708, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26708}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2304302}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977065992 [navn] => GK ELEKTRO LILLEHAMMER AS AVD LILLEHAMMER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 37 [overordnetEnhet] => 877058972 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 31B"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1199 Skurva"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2605", "kommunenummer": "3405"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?