Index

GKS HOLDING AS

Orgnr: 811875732

adresse: Energivegen 20

id

827

organisasjonsnummer

811875732

navn

GKS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Energivegen 20"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811875732

navn

GKS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Energivegen 20

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811875732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226963, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 570188, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 549747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20440}}, "journalnr": "2021119795", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811875732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 352145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 252145}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 218043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 103267}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 114776}}, "sumEgenkapitalGjeld": 570188}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 274753, "totalresultat": 274753, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17652}, "driftsresultat": -17652, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 292405, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 292405}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 274753}}]

Reserver mot visning?