Index

GLADHAUG HOLDING AS

Orgnr: 811815942

adresse: Nordalveien 70

id

667

organisasjonsnummer

811815942

navn

GLADHAUG HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordalveien 70"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0584", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811815942

navn

GLADHAUG HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordalveien 70

forradrpostnr

0584

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

11.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811815942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2296135, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1130944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 926000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 204944}}, "journalnr": "2021330629", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811815942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1003152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 973152}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 127793, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 127793}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1130944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 193883, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9850}, "driftsresultat": -9850, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 203733, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 203733}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 193883}}]

Reserver mot visning?