Index

GLÅMDAL DYREKLINIKK AS

https://www.glamdaldyreklinikk.no

Orgnr: 912876233

tlf: 62 81 18 00
mobil: 900 34 302
webside: www.glamdaldyreklinikk.no
adresse: Tronsmos veg 10

id

124514

organisasjonsnummer

912876233

navn

GLÅMDAL DYREKLINIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tronsmos veg 10"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

hjemmeside

www.glamdaldyreklinikk.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876233

navn

GLÅMDAL DYREKLINIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tronsmos veg 10

forradrpostnr

2211

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

62 81 18 00

tlf_mobil

900 34 302

url

www.glamdaldyreklinikk.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876233

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2336621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1960177, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 125271}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1834906}}, "journalnr": "2021261863", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876233"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 837783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 737783}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1122394, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1122394}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1960177}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 289821, "totalresultat": 289821, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6384071}, "driftsresultat": 378825, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6762896}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 338, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1713}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1374}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 379163}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 813014572 [navn] => GLÅMDAL DYREKLINIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 912876233 [oppstartsdato] => 2013-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tronsmos veg 10"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.glamdaldyreklinikk.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?