Index

GLÅMDAL FINANS AS

Orgnr: 877048772

adresse: Øvre Langelandsveg 43

id

57714

organisasjonsnummer

877048772

navn

GLÅMDAL FINANS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-27

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Langelandsveg 43"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2213", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877048772

navn

GLÅMDAL FINANS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Langelandsveg 43

forradrpostnr

2213

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.12.1996

stiftelsesdato

20.11.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877048772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2539299, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1713104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1674550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38554}}, "journalnr": "2021526318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877048772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1683104, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1683104}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1713104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3156, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5105}, "driftsresultat": -5105, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8446, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8469}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3341}}]

Reserver mot visning?