Index

GLASSHAVEN AS

https://www.glasshaven.no

Orgnr: 811743062

tlf: 97 68 04 80
webside: www.glasshaven.no
adresse: Stubberudveien 175

id

501

organisasjonsnummer

811743062

navn

GLASSHAVEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stubberudveien 175"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3031", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-08

hjemmeside

www.glasshaven.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811743062

navn

GLASSHAVEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stubberudveien 175

forradrpostnr

3031

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

08.03.2013

tlf

97 68 04 80

tlf_mobil

url

www.glasshaven.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811743062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2303317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 248717, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 248717}}, "journalnr": "2021343825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811743062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 147984, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 147984}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 248717}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3358, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1989331}, "driftsresultat": -4210, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1985120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4209}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911778645 [navn] => GLASSHAVEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811743062 [oppstartsdato] => 2013-03-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stubberudveien 175"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3031", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.glasshaven.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?