Index

GLASSPROFFEN AS

Orgnr: 815412982

adresse: Jordbruksveien 46

id

8493

organisasjonsnummer

815412982

navn

GLASSPROFFEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.342", "beskrivelse": "Glassarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jordbruksveien 46"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bodinveien 26"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8010", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815412982

navn

GLASSPROFFEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jordbruksveien 46

forradrpostnr

8008

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Bodinveien 26

ppostnr

8010

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.342

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2015

stiftelsesdato

08.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815412982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2531085, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4288036, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2199682}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2088354}}, "journalnr": "2021506311", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815412982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 663059, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 633059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3624977, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1441754}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2183223}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4288036}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 910465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10939310}, "driftsresultat": 1421604, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12360914}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -252976, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17854}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270830}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1168628}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915461352 [navn] => GLASSPROFFEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.342", "beskrivelse": "Glassarbeid"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 815412982 [oppstartsdato] => 2015-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jordbruksveien 46"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bodinveien 26"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8010", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?