Index

GLEDER SØRLANDSSENTERET AS

Orgnr: 812283332

adresse: Asperøyveien 16A

id

1719

organisasjonsnummer

812283332

navn

GLEDER SØRLANDSSENTERET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.593", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asperøyveien 16A"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKERØY", "postnummer": "4625", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812283332

navn

GLEDER SØRLANDSSENTERET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asperøyveien 16A

forradrpostnr

4625

forradrpoststed

FLEKKERØY

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.593

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.08.2013

stiftelsesdato

12.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812283332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411219, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021457075", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812283332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -814033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 489114}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1303147}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 814033, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12700}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 801333}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50800, "totalresultat": 50800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 50800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50800}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50800}}]

Reserver mot visning?