Index

GLENNEVEIEN 7 AS

Orgnr: 811721972

adresse: Kveldroveien 7

id

435

organisasjonsnummer

811721972

navn

GLENNEVEIEN 7 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kveldroveien 7"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "VINTERBRO", "postnummer": "1407", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811721972

navn

GLENNEVEIEN 7 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kveldroveien 7

forradrpostnr

1407

forradrpoststed

VINTERBRO

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811721972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1931660, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45270489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33830657}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11439832}}, "journalnr": "2020670198", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811721972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 43401450, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50553553}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7152103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1869039, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 308189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1560850}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45270489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1823781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2716397}, "driftsresultat": 310107, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3026504}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6284, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1798}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8082}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 303823}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911736764 [navn] => GLENNEVEIEN 7 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811721972 [oppstartsdato] => 2013-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kveldroveien 7"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "VINTERBRO", "postnummer": "1407", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?