Index

GLIMT MEDIA AS

Orgnr: 812570552

adresse: Jernbanegata 4

id

2364

organisasjonsnummer

812570552

navn

GLIMT MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 4"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "RINGEBU", "postnummer": "2630", "kommunenummer": "3439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Furusethgata 5"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812570552

navn

GLIMT MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanegata 4

forradrpostnr

2630

forradrpoststed

RINGEBU

forradrkommnr

3439

forradrkommnavn

RINGEBU

forradrland

Norge

postadresse

Furusethgata 5

ppostnr

2050

ppoststed

JESSHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812570552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66362, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 431647, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 431647}}, "journalnr": "2021198509", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812570552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 233406, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 183406}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 198242, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 198242}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 431647}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 148447, "totalresultat": 148447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 751390}, "driftsresultat": 191512, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 942902}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -114, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 130}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 244}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 191398}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912576914 [navn] => GLIMT MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812570552 [oppstartsdato] => 2013-09-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 4"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "RINGEBU", "postnummer": "2630", "kommunenummer": "3439"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Furusethgata 5"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?