Index

GLOBAL VINES AS

Orgnr: 815242882

adresse: Hollendergaten 7

id

8123

organisasjonsnummer

815242882

navn

GLOBAL VINES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hollendergaten 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 809 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5807", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815242882

navn

GLOBAL VINES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hollendergaten 7

forradrpostnr

5017

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 809 Sentrum

ppostnr

5807

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2015

stiftelsesdato

10.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815242882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2165613, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 315679, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 315679}}, "journalnr": "2020911891", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815242882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 191834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -144656}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 268501, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 268501}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 315679}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18010, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 258639}, "driftsresultat": 24500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 283139}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6490, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6498}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18010}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915247423 [navn] => GLOBAL VINES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815242882 [oppstartsdato] => 2015-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hollendergaten 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5017", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 809 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5807", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?