Index

GM INOVATION AS

Orgnr: 812460722

adresse: Granveien 3C

id

2108

organisasjonsnummer

812460722

navn

GM INOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granveien 3C"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gunnar Myhre", "Granveien 3C"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812460722

navn

GM INOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granveien 3C

forradrpostnr

3046

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Gunnar Myhre Granveien 3C

ppostnr

3046

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.09.2013

stiftelsesdato

14.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812460722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979139, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2503196, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1430943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1072254}}, "journalnr": "2020723851", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812460722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 526832, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 496832}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1976364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 155173}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1821191}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2503196}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -459809, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1236805}, "driftsresultat": -540418, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 696387}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -52012, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52116}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -592431}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912472442 [navn] => GM INOVATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812460722 [oppstartsdato] => 2013-09-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granveien 3C"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gunnar Myhre", "Granveien 3C"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?