Index

GNISTEN KOMPETANSESENTER AS

Orgnr: 819203652

adresse: Gamle Glittrevei 9

id

18003

organisasjonsnummer

819203652

navn

GNISTEN KOMPETANSESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

naeringskode1

{"kode": "85.594", "beskrivelse": "Voksenopplæringssentre"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Glittrevei 9"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAKADAL", "postnummer": "1484", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819203652

navn

GNISTEN KOMPETANSESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Glittrevei 9

forradrpostnr

1484

forradrpoststed

HAKADAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.594

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

08.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819203652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2052493, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2312485, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 227310}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2085175}}, "journalnr": "2020801933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819203652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -492497, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -592497}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2804982, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2804982}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2312485}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -71058, "totalresultat": -71058, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7898820}, "driftsresultat": -71415, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7827405}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 357, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 469}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -71058}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919321288 [navn] => GNISTEN KOMPETANSESENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.594", "beskrivelse": "Voksenopplu00e6ringssentre"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819203652 [oppstartsdato] => 2017-06-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Glittrevei 9"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAKADAL", "postnummer": "1484", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?