Index

GO FISHING AS

Orgnr: 815310292

mobil: 913 88 332
adresse: Leiravegen 10

id

8280

organisasjonsnummer

815310292

navn

GO FISHING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leiravegen 10"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "SPARBU", "postnummer": "7710", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815310292

navn

GO FISHING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leiravegen 10

forradrpostnr

7710

forradrpoststed

SPARBU

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.04.2015

stiftelsesdato

20.04.2015

tlf

tlf_mobil

913 88 332

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.07.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815310292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 82946, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13527}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35365}}, "journalnr": "2021216725", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815310292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22513}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 51071, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 51071}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1861, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21207}, "driftsresultat": 2376, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23583}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2385}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915327176 [navn] => GO FISHING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815310292 [oppstartsdato] => 2015-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leiravegen 10"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "SPARBU", "postnummer": "7710", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?