Index

GØ HOLDING AS

Orgnr: 919128739

mobil: 954 65 161
adresse: Industrivegen 4

id

274040

organisasjonsnummer

919128739

navn

GØ HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 4"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919128739

navn

GØ HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 4

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.201

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

954 65 161

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919128739

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2528209, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4161921, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3890640}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 271281}}, "journalnr": "2021577148", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919128739"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2248880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 134330}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2114550}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1913041, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 244523}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1668518}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4161921}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1566067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 583474}, "driftsresultat": 816526, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1400000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 923619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 951930}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28311}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1740145}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922697760 [navn] => GØ HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919128739 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 4"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?