Index

GODE LIV AS

Orgnr: 820367162

adresse: Brubakkveien 6

id

21159

organisasjonsnummer

820367162

navn

GODE LIV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brubakkveien 6"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "LØKEN", "postnummer": "1960", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820367162

navn

GODE LIV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brubakkveien 6

forradrpostnr

1960

forradrpoststed

LØKEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

19.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820367162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2501979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10473829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10311967}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 161862}}, "journalnr": "2021470007", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820367162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1067208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1567208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11541038, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 920000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10621038}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10473829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -538444, "totalresultat": -538444, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26549}, "driftsresultat": -26549, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -511896, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 511913}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -538444}}]

Reserver mot visning?