Index

GODMAT NORGE AS

Orgnr: 822060692

adresse: C/o Johansson, Tomeide

id

26644

organisasjonsnummer

822060692

navn

GODMAT NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/o Johansson", "Tomeide"], "kommune": "NESNA", "landkode": "NO", "poststed": "HUSBY", "postnummer": "8723", "kommunenummer": "1828"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822060692

navn

GODMAT NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/o Johansson Tomeide

forradrpostnr

8723

forradrpoststed

HUSBY

forradrkommnr

1828

forradrkommnavn

NESNA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

11.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822060692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2341277, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 125482, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90060}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35422}}, "journalnr": "2021400703", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822060692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155482, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 125482}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 155482}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4585, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4589}, "driftsresultat": -4589, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4585}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922192456 [navn] => GODMAT NORGE - RENT PENT NORDLAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822060692 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/o Johansson", "Tomeide"], "kommune": "NESNA", "landkode": "NO", "poststed": "HUSBY", "postnummer": "8723", "kommunenummer": "1828"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?