Index

GODT ARBEIDSMILJØ AS

Orgnr: 817768822

adresse: Fridtjof Nansens gate 22

id

14318

organisasjonsnummer

817768822

navn

GODT ARBEIDSMILJØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens gate 22"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søderlundmyra 39"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817768822

navn

GODT ARBEIDSMILJØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens gate 22

forradrpostnr

8622

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

Søderlundmyra 39

ppostnr

8622

ppoststed

MO I RANA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

06.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.12.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

817768822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 697448, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 697448}}, "journalnr": "2021284095", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817768822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 263321, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 238891}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 434127, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 434127}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 697448}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 246406, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 388873}, "driftsresultat": 315815, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 704688}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 90, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 267}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 315905}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917853789 [navn] => GODT ARBEIDSMILJØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 817768822 [oppstartsdato] => 2016-09-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens gate 22"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8derlundmyra 39"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?