Index

GOLDEN HANDS WELLNESS AS

Orgnr: 814900622

tlf: 95 49 29 56
mobil: 953 92 956
adresse: Lompen Sentret

id

7321

organisasjonsnummer

814900622

navn

GOLDEN HANDS WELLNESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-03

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lompen Sentret"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9170", "kommunenummer": "2100"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 532"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9171", "kommunenummer": "2100"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814900622

navn

GOLDEN HANDS WELLNESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lompen Sentret

forradrpostnr

9170

forradrpoststed

LONGYEARBYEN

forradrkommnr

2100

forradrkommnavn

SVALBARD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 532

ppostnr

9171

ppoststed

LONGYEARBYEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.02.2015

stiftelsesdato

27.01.2015

tlf

95 49 29 56

tlf_mobil

953 92 956

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814900622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2168129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 43135, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 349}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42786}}, "journalnr": "2020946093", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814900622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -173213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -203213}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 216348, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 216348}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 43135}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -65958, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 863167}, "driftsresultat": -64766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 798401}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1192, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1203}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -65958}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913718992 [navn] => GOLDEN HANDS WELLNESS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 814900622 [oppstartsdato] => 2014-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lompen Sentret"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9170", "kommunenummer": "2100"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 532"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9171", "kommunenummer": "2100"} [datoEierskifte] => 2015-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?