Index

GOLIVEIEN 18 AS

Orgnr: 819231982

mobil: 901 10 610
adresse: Frognerseterveien 16

id

18087

organisasjonsnummer

819231982

navn

GOLIVEIEN 18 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frognerseterveien 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0775", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819231982

navn

GOLIVEIEN 18 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frognerseterveien 16

forradrpostnr

0775

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

901 10 610

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819231982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2142271, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14155321, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14155321}}, "journalnr": "2020891704", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819231982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 464969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 519430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54461}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13690352, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13690352}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14155321}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26317, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26461}, "driftsresultat": -26461, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 144, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 144}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926392751 [navn] => GOLIVEIEN 18 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819231982 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frognerseterveien 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0775", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?