Index

GONE PADDLING AS

Orgnr: 812210742

adresse: Herdla Fort

id

1585

organisasjonsnummer

812210742

navn

GONE PADDLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-16

naeringskode1

{"kode": "85.609", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet undervisning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herdla Fort"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HERDLA", "postnummer": "5315", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812210742

navn

GONE PADDLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herdla Fort

forradrpostnr

5315

forradrpoststed

HERDLA

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.609

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812210742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433443, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2298170, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 760710}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1537459}}, "journalnr": "2021405223", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812210742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -179922, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -200256}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2478092, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1622330}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 855762}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2298170}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -75678, "totalresultat": -75678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3688092}, "driftsresultat": -16096, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3671996}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59582, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59649}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -75678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912218368 [navn] => GONE PADDLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.609", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet undervisning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812210742 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Herdla Fort"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HERDLA", "postnummer": "5315", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?