Index

GOOD MORNING NAUG AS

Orgnr: 814836312

adresse: Nedre Vollgate 5

id

7154

organisasjonsnummer

814836312

navn

GOOD MORNING NAUG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vollgate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814836312

navn

GOOD MORNING NAUG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Vollgate 5

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814836312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1976647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10392853, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 420827}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9972026}}, "journalnr": "2020720999", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814836312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2463536, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1416397}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1047139}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7929317, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7929184}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 133}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10392853}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1150033, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36097080}, "driftsresultat": -840118, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 35256962}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -309915, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16857}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 326772}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1150033}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914940354 [navn] => GOOD MORNING NAUG AS AVD RÅDHUSGATA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 814836312 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vollgate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?