Index

GØRAN HANSEN AS

https://goeran.no

Orgnr: 811581232

mobil: 452 39 113
webside: goeran.no
adresse: Kapellveien 76C

id

146

organisasjonsnummer

811581232

navn

GØRAN HANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 76C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

hjemmeside

goeran.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811581232

navn

GØRAN HANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kapellveien 76C

forradrpostnr

0487

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

452 39 113

url

goeran.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811581232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1028381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3961}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1024420}}, "journalnr": "2020934394", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811581232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1028130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 998130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 252, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 252}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1028381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -109176, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35567}, "driftsresultat": -35567, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6991}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 80092}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -108668}}]

Reserver mot visning?