Index

GORILLATECH AS

Orgnr: 916006713

mobil: 959 31 636
adresse: Thereses gate 33B

id

194879

organisasjonsnummer

916006713

navn

GORILLATECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thereses gate 33B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0354", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916006713

navn

GORILLATECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thereses gate 33B

forradrpostnr

0354

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2015

stiftelsesdato

24.08.2015

tlf

tlf_mobil

959 31 636

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006713

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1986287, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1688084, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 204025}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1484059}}, "journalnr": "2020731344", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006713"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1335753, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1305753}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 352331, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 352331}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1688084}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 100537, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 245872}, "driftsresultat": 134128, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 380000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5077, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 374}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5451}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 129051}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916023065 [navn] => GORILLATECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916006713 [oppstartsdato] => 2015-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thereses gate 33B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0354", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?