Index

GPI PROJECTS AS

Orgnr: 818609752

adresse: Thorstadbakken 3

id

16371

organisasjonsnummer

818609752

navn

GPI PROJECTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thorstadbakken 3"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3300", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 77"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3301", "kommunenummer": "3048"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818609752

navn

GPI PROJECTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thorstadbakken 3

forradrpostnr

3300

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 77

ppostnr

3301

ppoststed

HOKKSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

19.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818609752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2114505, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 806689, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 356289}}, "journalnr": "2020867239", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818609752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 279519, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 889136}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -609617}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 527170, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 527170}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 806689}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20026, "totalresultat": -20026, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20617}, "driftsresultat": -20617, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 592, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3161}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2570}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20026}}]

Reserver mot visning?