Index

GRAND CRU HOLDING AS

Orgnr: 812520172

adresse: Øvre alle 4

id

2243

organisasjonsnummer

812520172

navn

GRAND CRU HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersøkelser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre alle 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7030", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-11

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812520172

navn

GRAND CRU HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre alle 4

forradrpostnr

7030

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.122

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

11.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812520172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2542285, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8381708, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5815658}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2566049}}, "journalnr": "2021520244", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812520172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8347035, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2490356}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5856679}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34673, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29773}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4900}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8381708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34269, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59870}, "driftsresultat": -59870, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 94139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119023}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24884}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34269}}]

Reserver mot visning?