Index

GRAND ROYAL HOTEL AS

https://www.choicehotels.no/no099

Orgnr: 811897272

webside: www.choicehotels.no/no099
adresse: Kongens gate 64

id

875

organisasjonsnummer

811897272

navn

GRAND ROYAL HOTEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

48

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 64"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

hjemmeside

www.choicehotels.no/no099

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811897272

navn

GRAND ROYAL HOTEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 64

forradrpostnr

8514

forradrpoststed

NARVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.05.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.choicehotels.no/no099

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

48

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811897272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2438475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6727911, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 782159}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5945752}}, "journalnr": "2021407688", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811897272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1100000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1070000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5627911, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5612152}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15759}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6727911}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 463803, "totalresultat": 463803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28625768}, "driftsresultat": 599927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29225695}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 796, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1908}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 600723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974083299 [navn] => GRAND ROYAL HOTEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 48 [overordnetEnhet] => 811897272 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 64"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => www.choicehotels.no/no099 [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?