Index

GRANHOLMEN VEST BOLIG AS

Orgnr: 817752632

adresse: Skolmar 11

id

14283

organisasjonsnummer

817752632

navn

GRANHOLMEN VEST BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolmar 11"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3232", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817752632

navn

GRANHOLMEN VEST BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skolmar 11

forradrpostnr

3232

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.09.2016

stiftelsesdato

01.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817752632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2245735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45970127, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 355003}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45615124}}, "journalnr": "2021214050", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817752632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -213936, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1263936}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46184063, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 36810210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9373853}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45970127}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -709220, "totalresultat": -709220, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 919359}, "driftsresultat": -817859, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 101500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -87085, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87146}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -904944}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917826188 [navn] => GRANHOLMEN VEST BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817752632 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolmar 11"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3232", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?