Index

GRANITT ENTREPRENØR AS

https://www.gentrep.no

Orgnr: 817766722

tlf: 46 43 11 11
webside: www.gentrep.no
adresse: Drammensveien 211

id

14314

organisasjonsnummer

817766722

navn

GRANITT ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 211"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4109 Sjølyst"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0217", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.gentrep.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817766722

navn

GRANITT ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 211

forradrpostnr

0281

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4109 Sjølyst

ppostnr

0217

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2016

stiftelsesdato

15.09.2016

tlf

46 43 11 11

tlf_mobil

url

www.gentrep.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817766722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1921588, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11052072, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3851110}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7200962}}, "journalnr": "2020659620", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817766722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5497012, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5297012}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5555060, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4243567}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1311493}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11052072}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 289490, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26834271}, "driftsresultat": 240491, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27074762}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48999, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120191}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 71193}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 289490}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917845107 [navn] => GRANITT ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 817766722 [oppstartsdato] => 2016-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsveien 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0275", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gentrep.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4109 Sju00f8lyst"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0217", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?