Index

GRANITT HOLDING AS

Orgnr: 812477862

adresse: Solvikveien 29

id

2138

organisasjonsnummer

812477862

navn

GRANITT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solvikveien 29"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 509"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1328", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812477862

navn

GRANITT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solvikveien 29

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 509

ppostnr

1328

ppoststed

HØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

17.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812477862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8521567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2505000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6016567}}, "journalnr": "2021415796", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812477862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8452895, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 46890}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8406005}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 68672, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 68672}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8521567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -355000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41455}, "driftsresultat": -41455, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -313545, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 441455}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 755000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -355000}}]

Reserver mot visning?