Index

GRANLI.NO ENTREPRENØR AS

Orgnr: 920951899

adresse: Industrivegen 5

id

327935

organisasjonsnummer

920951899

navn

GRANLI.NO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 5"], "kommune": "SØR-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951899

navn

GRANLI.NO ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 5

forradrpostnr

2100

forradrpoststed

SKARNES

forradrkommnr

3415

forradrkommnavn

SØR-ODAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

24.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951899

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2172335, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 994739, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 970739}}, "journalnr": "2020932104", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951899"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -189290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -213720}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1184028, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1184028}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 994739}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -313465, "totalresultat": -313465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6533842}, "driftsresultat": -293353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6240489}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11416}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -304665}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920982123 [navn] => GRANLI.NO ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951899 [oppstartsdato] => 2018-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 5"], "kommune": "Su00d8R-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?