Index

GRANMO BOLIG AS

Orgnr: 818888422

adresse: Fossegrenda 30B

id

17168

organisasjonsnummer

818888422

navn

GRANMO BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-25

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossegrenda 30B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818888422

navn

GRANMO BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossegrenda 30B

forradrpostnr

7038

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.04.2017

stiftelsesdato

29.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818888422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2351699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17441926, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17441926}}, "journalnr": "2021278802", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818888422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1224339, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1129909}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16217587, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10450227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5767360}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17441926}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 924090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7823358}, "driftsresultat": 1183056, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9006414}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1674, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1674}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1184731}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918966706 [navn] => GRANMO BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818888422 [oppstartsdato] => 2017-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fossegrenda 30B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?